Betoniteollisuus

Suomalainen betoniteollisuus käsittää noin 250 eri puolella maata sijaitsevaa tehdasta, jotka valmistavat vuosittain noin 4 miljoonaa kuutiota betonia käsittäen erilaisia betonielementtejä, valmisbetonia ja ns. betonituotteita eli harkkoja, pihakiviä, paaluja ja putkia lähinnä kotimaan rakentamiseen. Sekä tuonnin että viennin merkitys on alalla melko vähäinen, joskin vienti työllistää paikallisesti pohjoisen Suomen elementtitehtaita.

Betoniteollisuuden koko liikevaihto on noin 1,3 miljardia €, josta kolme neljäsosaa tulee elementtisektorilta.  Ala työllistää suoraan noin 4500 henkeä. Kun otetaan huomioon tehtaiden raaka-ainehuollossa, kunnossapidossa, logistiikassa ja asennustoiminnassa työskentelevät henkilöt, ala työllistää yhteensä noin 10 000 henkeä.

Alan yrityskenttä käsittää neljä suurta, monikansallista yritystä sekä suuren joukon pieniä ja keskisuuria, tyypillisesti perheomisteisia yrityksiä.