Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Suunnitteluperusteiden laadinta on suunnittelun alkuvaiheen tärkeä tehtävä rakennsuunnittelijalle. Prosessissa määritetään  rakennesuunnittelun tärkeimmät lähtötiedot kuten ,rakennuksen perustiedot, suunnittelun perusteet (kantavuus ja rakennusfysiikka), kuormitukset,  rakennejärjestelmä, suunnittelu- ja toteustusjärjestelmä, käytetyt laskentamenetelmät, materiaaliominaisuudet, riskien hallinta rakennesuunnittelussa, suunnitelmien laadunvarmistus ja noudatettavat määrykset ym.