kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat muun muassa kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet, seinä- ja lattiatasoitteet, lattiapinnoitteet sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet.
 

Valmistus

Kuivatuotteet valmistetaan automatisoiduissa tuotantolaitoksissa. Niiden valmistusprosessi on suhteellisen yksinkertainen ja muistuttaa betonin suhteittamista: oleellisinta lopputuloksen kannalta on tuotteiden valmistusresepti eli raaka-aineet ja niiden suhde. Yksinkertaisimmissa tuotteissa voi olla vain muutama raaka-aine, kun taas monimutkaisimmissa lähes parikymmentä. Kaikki kuivatuotteet ovat pitkällisen tuotekehityksen tuloksia ja monin tavoin testattuja. Oleellisin ero kuivatuotteiden valmistuksessa betonin valmistukseen verrattuna on se, että kuivatuotteiden tuotantolaitoksella käytettävä runkoaines kuivataan täysin kuivaksi. Tämä on myös oleellisin syys kuivatuotteiden hieman korkeampaan hintatasoon. Kuivatuotteissa käytettävän runkoaineksen maksimiraekoko on yleensä korkeintaan 10 mm.

Tuotekehityksen tavoitteena on turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys – hyvät, toimivat tuotteet tekevät työn tekijälleen mahdollisimman yksinkertaiseksi, riskittömäksi ja nopeaksi. Keskeistä on, että tuotteiden käyttäjä tietää tarkoin, mitä ollaan tekemässä ja mitä tuotteelta käyttökohteessa vaaditaan. Esimerkiksi tuotteen lujuus ja soveltuvuus ulkokäyttöön ovat keskeisiä tekijöitä käyttömahdollisuuksia pohdittaessa.
 

Laasteja moneen lähtöön

Laasteissa toteutuvat kaikki kivirakentamisen edut: tuotteet ovat palamattomia ja kestävät kovetuttuaan hyvin kosteutta. Laasteja valmistetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten tiilien ja harkkojen muuraukseen, rappauksiin, saumauksiin ja laatoituksiin. Lisäksi valmistetaan erikoislaasteja erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten takkojen muurauksiin.

Kuivatuotteina valmistettavia betonituotteita ovat mm. betonielementtien asennuksessa tarvittavat asennuslaastit, hankalien ja ahtaiden tai korkeaa lujuutta vaativien jälkivalujen vaatimat asennus- ja juotoslaastit, betonirakenteiden korjaustuotteet sekä DIY kuivabetonit vaikka pihalaattojen valua varten. Erilaisiin käyttötarkoituksiin valmistettujen kuivabetoneiden markkina on Suomessa luokkaa 50.000 tonnia eli kuutioiksi muutettuna noin 25 000 m3. Suomessa on viisi (5) suurempaa kuivabetoneiden valmistajaa. Lisäksi Keski-Euroopasta tuodaan runsaasti erilaisia kuivabetoneita lähinnä vaativampiin käyttökohteisiin.

Laastien ominaisuudet kuten lujuus, tartunta, pakkasenkestävyys, väri sekä levitettävyys vaihtelevat käyttötarkoituksesta riippuen. Harkkojen ja väliseinälaattojen muurauksessa on viime vuosina yleistynyt ohutsaumamuuraus, jossa laasti muistuttaa liimaa. Laastin levitys tapahtuu työhön varta vasten kehitetyillä erikoistyövälineillä.

Rappausta on käytetty jo vuosisatoja julkisivujen pinnoitusmenetelmänä. Se muodostaa rakennukseen yhtenäisen, ehjän pinnan, joka peittää tehokkaasti alusrakenteen pienet epätasaisuudet. Rappauskerrokset myös suojaavat alusrakennetta säärasitukselta ja mekaaniselta kulutukselta. Lisäksi rappaus antaa julkisivulle kauniin ilmeikkään, muotoiltavan ja tarvittaessa maalattavan pinnan.
 

Tasoitteet viimeistelevät pinnan

Tasoitteilla on kivirakentamisessa tärkeä rooli. Ne on kehitetty täyttämään alustojen kuten betonin huokoset ja levyjen saumat sekä oikaisemaan pintojen mahdolliset epätasaisuudet. Tasoitteita käytetään sekä seinissä että lattioilla. Ilman niitä rakentamisen lopputulos olisi viimeistelemätön ja rosoinen.

Tasoitetyön onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Laadukkaan tasoitteen keskeisiä ominaisuuksia ovat sen työstettävyys ja täyttökyky, mutta myös tasalaatuisuus, hiottavuus, mekaaninen lujuus, tartunta, kuivumisaika, väri ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä perusominaisuuksia.

Pitkälle edennyt tuotekehitys on tuonut monenlaisia tasoiteratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Tasoitteilla ei nykyisin olekaan merkitystä ainoastaan rakennuksen ulkonäön kannalta, vaan markkinoilta löytyy mm. matala-alkalisia tasoitteita, joilla voidaan vaikuttaa ehkäisevästi sisäilmaongelmien syntyyn ja siten edistää terveellistä asumista.