Luonnon monimuotoisuus betoniteollisuudessa

Betonin valmistuksessa luonnon monimuotoisuutta voidaan parhaiten tukea hankkimalla käytettävät materiaalit yrityksiltä, jotka ovat tehneet toimia biodiversiteetin suojelemiseksi. Betonitehtaiden sijainti saattaa myös tarjota mahdollisuuden tukea elinympäristön lajien toimintaa esimerkiksi sijoittamalla linnun- tai lepakonpönttöjä sopiviin paikkoihin alueelle.  Uusien tehtaiden toimintapaikat voidaan myös suunnitella siten, että mahdollisesti alueella oleva harvinainen lajisto ja tuotantotoiminta tukevat toisiaan alueella.

Betoniin käytetyn betonikiviaineksen ottoalueiden maisemointi luontoa ja ihmisiä kunnioittaen on osa vastuullista toimintaa.Kuva 1. Mellilän betonisoran ottoalueen maisemointi luonnonläheiseksi uimapaikaksi. Kuva (C) Rudus Oy.

​​​​​​
Kuva 2. Mellilän betonisoran ottoalueen maisemointi luonnonläheiseksi uimapaikaksi lähialueen asukkaille. Kuva (C) Rudus Oy


Kuva 3. Linnunpönttö toimiston pihalla toimii jopa kerrostalona. Kuva (C) Destia Oy