rakennesuunnittelijan määrittämät betonin ominaisuudet

Lähtökohtana on, että rakennesuunnittelija määrittelee rakennesuunnitelmissa ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta rakenteessa vaaditaan. Rakennesuunnitelmissa määritellään muun muassa:

  • betonin lujuusluokka (suunnittelulujuus)
  • rasitusluokka ja suunniteltu käyttöikä
  • betonipeitepaksuudet ja sallitut mittapoikkeamat
  • erityisvaatimukset (esim. betonin lämmönkehitys)
  • muottien purkulujuus (ajankohta ja lujuusvaatimus)
  • jännittämislujuus
  • toleranssit
  • pintaluokat ja pinnoille asetetut erityisvaatimukset
  • jälkihoitoluokka.

Betonilaadut tulisi määritellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kirjata ne toteutuseritelmään.

Raken­nesuun­nittelussa tulisi välttää usean betonin lujuus­luokan ja betonilaadun käyttöä samassa kohteessa. Sellaisia betoniteknologisia tekijöitä ja ominaisuuksia, joilla ei ole keskeistä merkitystä betonirakenteen ominaisuuksiin ei tule suunnitteluhaiveessa määritellä, vaan betonin valmistajalle tulisi antaa mahdollisuus käyttää tehtaalla käytössä olevien raaka-aineiden pohjalta kehitettyjä reseptejä määriteltyjen ominaisuuksien tavoittamiseen.

Tuoreelta betonimassalta vaadittavat omi­nai­suudet määritellään yleensä työmaalla.

 

lue lisää betonirakenteiden suunnittelusta