KIVIAINEKSEN MURSKAAMINEN

Kivilajin vaikutus murskaamiseen

Kivilaji ja sen petrografiset ominaisuudet ovat ratkaisevia kalliomurskeen lopputuotteen laadun muodostumisessa. Kiven murskattavuuteen vaikuttavat mineraalirakeiden koko, muoto, yhteenliittymistapa ja suuntautuneisuus sekä mineraalien paljoussuhteet. Kiviaineksen iskunkestävyyttä kuvaava Los Angeles -testi antaa hyvän arvion kiven murskaantuvuudesta ja siten myös murskeen tai sepelin raemuodon saavuttamisesta. Los Angeles -arvon ollessa 10…15 % hyvän muodon saavuttaminen murskausprosessissa esimerkiksi kiviaineksille 0/20 mm on huomattavasti vaikeampaa verrattuna kiveen, jonka Los Angeles -arvo on 20…45 %.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy