PUTOAMISSUOJAUS

Rakennustyömaalle laaditaan aina putoamissuojaussuunnitelma, jossa kartoitetaan putoamisriskit, selvitetään, miten putoaminen estetään sekä miten suunnitelma toteutetaan. Laki vaatii puotoamissuojauksen, kun ollaan korkeammalla kuin kaksi metriä tai putoaminen voi tapahtua vaaralliseen paikkaan. Myös matalimmissa korkeuksissa on kuitenkin syytä suojautua.

Rakennushankkeen päätoteuttaja vastaa putoamissuojauksen suunnittelusta. Päätoteuttaja kartoittaa työmaan eri rakentamis- ja asennusvaiheet sekä niihin liittyvät putoamisriskit. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan toimenpiteet putoamisriskien välttämiseksi. Suunnitelmasta ilmenee suojauksen asennus- ja mahdollisesti myös purkamisajankohta sekä putoamissuojauksen aikaiset työt. Suunnitelmassa määritellään myös toimenpiteet putoamissuojauksen ylläpitämiseksi ja nimetään vastuuhenkilö. Suunnitelmassa todetaan tahot, jotka tulee perehdyttää työmaahan kohteen putoamissuojaussuunnitelman avulla.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy