Jälkihoito 

Jälkihoito on oikeiden kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden varmistamista sekä betonin suojaamista ulkoisilta rasituksilta kovettumisen alkuvaiheessa.

Jälkihoidon tavoitteena on aikaansaada olosuhteet, joissa valettu rakenne kovettuu moitteettomasti saavuttaen suunnitellun loppulujuuden ja muut sille asetetut ominaisuudet. Jälkihoidolla on siis ratkaiseva merkitys rakenteelle asetettujen vaatimusten saavuttamisessa.

Jälkihoidon ensisijaisena tarkoituksena on estää betonipintojen kautta tapahtuva liian aikainen kuivuminen ja turvata hydrataation jatkuminen (lämpötila, kosteus).

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy