Betonin siirto betoniautosta valualueelle

betonin siirto pumppaamalla

Betonin siirto betoniautosta valualueelle (muottiin) tapahtuun yleisimmin pumppaamalla. Nykyisin Suomessa pumpataan yli 80 % toimitetusta valmisbetonista. Pumppaukseen on käytettävissä lukuisia eri pumpputyyppejä ja menetelmiä sekä näihin liittyviä lisälaitteita. Pumppaukseen liittyy lukuisia työn sujuvuuteen, turvallisuuteen ja valun laatuun vaikuttavavia tekijöitä, jotka työn valmistelussa ja suorittamisessa tulee ottaa huomioon.  Näitä tekijöitä on kuvattu alla olevissa ohjeissa. Ohjeet löytyvät myös sivun lopusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lue lisää betonin pumppauksesta.

 

betonipumppauksen työturvallisuus

Betoni on voimakkaasti emäksistä materiaalia (pH 12-13), mikä ärsyttää ihoa.

Betonointiin osallistuvien henkilöiden tulee tuntea betonin käsittelyyn ja siirtomenetelmiin liittyvät vaaratekijät ja noudattaa tuoreen betonin turvallista käsittelytapaa, sillä ääritapauksena väärästä käsittelystä voi aiheutua vaarallisia kemiallisia palovammoja, jotka voivat syntyä vaatteiden alla ilman kipuaistimusta.

Betonin pumppaukseen sisältyy seuraavia työturvallisuusriskejä ja huomioitavia asioita, jotka on tunnistettava ja joihin tulee varautua:

  • Betonipumpun siirtoputkistoissa on erittäin suuri paine, ja letkun räjähtäessä sinkoutuva betonimassa voi aiheuttaa hengenvaaran, vakavia vammoja sekä omaisuusvahinkoja. 
  • Pumpulla jakelupuomeineen on suuri ulottuvuus, ja sähkölinjojen lähistöllä työskentelyssä on otettava huomioon sähköiskun vaara. 
  • Jos alusta on huonosti kantava tai tukijaloille ei ole tilaa aueta kunnolla, pumppu voi kaatua.
  • Putkilinjan jatkoksien kiinni pysyminen on varmistettava sokkaliitoksella ja varmistusketjulla.
  •  Suoraan puomilla pumpattaessa päätyletkussa ei saa olla metallista jatkopäätä, koska se voi tukoksen sattuessa iskeytyä valua suorittavaan henkilöön.
Lue lisää betonipumppauksen turvallisuustekijöistä


betonin siirto nostoastialla eli jassikalla

Työmaa-alueella vapaassa tilassa tapahtuviin siirtoihin voidaan käyttää nosturia ja nostoastiaa eli niin sanottua jassikkaa, johon massa otetaan joko suoraan kuljetusauton säiliöstä tai työmaan vastaanottosäiliöstä.

Alla oleviin ohjeisiin on koottu nostoastialla tapahtuviin siirtoihin liittyvät oleelliset turvallisuuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät. Ohjeet löytyvät myös sivun lopusta.

lue lisää betonin siirrosta nostoastiolla

Ohjeita betonityöntekijöille betonin paikkallavaluun (pdf)