Luonnon monimuotoisuus kiviainestoimialalla

Kiviainesalueilla kasvillisuus häviää ottoalueelta toiminnan ajaksi. Kasvillisudenkehitys alkaa kiviainesten ottamisen päätyttyä alusta. Toisaalta ottaminen avaa alueelle uudenlaisen avoimen ja paahteisen elinympäristön, jonne kasvillisuus kuitenkin pitkällä aikavälillä palautuu.

Vaikuttaminen ottotoiminnassa on tietoisia tekoja;

 • Vastuullinen toimintatapa - alueen erityispiirteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa
 • Olemassa olevan säilyttäminen - reunametsät, vesiolosuhteet, näkymät
 • Uuden elinympäristön aikaansaaminen - kasvillisuuden palauttaminen, jyrkänteet, paahderinteet.

Monimuotoisuus on aina luonnossa muuttuvaa, myös kiviainesaluella. 

 • Lajisto muuttuu luonnostaan vähitellen määrältään ja tyypiltään kaikkialla.
 • Muutos tapahtuu, koska lajisto itse muuttaa kehittyessään omia elinolosuhteitaan.
 • Monimuotoisuuden kannalta jokaisella vaiheella on omanlaisensa arvo.


Kuva 1. Monimuotoisuus on muuttuvaa. Kuva (c) Destia Oy.

Luonnon monimuotoisuudesta voidaan maisemonnissa huolehtia mm. seuraavilla maisemointitavoilla, joko jättämällä kyseinen tila alueelle tai rakentamalla se:

 • paahderinteet
 • kedot
 • kosteikot
 • jyrkänteet
 • virkistysalueet
 • kivikot
 • lahopuut

Luonnon monimuotoisuuden suojelusta alalla lisätietoa alan järjestöjen; UEPG:n ja INFRA ry:n sivujen kautta sekä ; Rudus Oy, NCC Oy, Destia Oy sekä alan muiden yritysten sivuilta.


Kuva 2. Harvinainen idänkeulankärki on hyötynyt soranoton avaamasta rintauksesta Ahonkylän sora-alueella Liperissä.  Kuva (c) Destia Oy.


Kuva 3. Yhteiseloa porojen kanssa Kettukunnaksen sora-alueella Kuusamossa. Kuva (C) Destia Oy.

​​​​​​​
Kuva 4. Yhteiseloa karhujen kanssa Helmisen sora-alueella Suonenjoella. Kuva (c) Destia Oy. 

​​​​​​​
​​​​​​​Kuva 5. Monet linnut hyötyvät kalliolouhoksiin jätetyistä kalliorintauksista, korpinpesä Vattuvaaran louhoksella Kuhmossa . Kuva (C) Destia Oy.