rakenteiden valu

betonin sijoittaminen muottiin

Betonimassa tulee valaa muottiin siten, että se pysyy mahdollisimman tasalaatuisena ja täyttää muotin tasaisena ja halutun paksuisena kerroksena. 

Valuvaiheessa betoni tulee sijoittaa suoraan lopulliselle paikalleen ja tiivistää hyvin kauttaaltaan, myös varausten alapuolelta siten, ettei tiivistäminen aiheuta massan erottumista. 

Lisäksi valettavan betonin tulee liittyä saumatto­masti muotissa jo ennestään olevaan tuoreeseen betonimassaan, ennen kuin se on alkanut kovettua.

Betonointia ei saa tehdä liian paksuina kerroksina. Valupaksuus, -etenemä ja valunopeus tulee tarkistaa valukohtaisesta betonointisuunnitelmasta.

Alla oleviin ohjeisiin on koottu betonirakenteiden valamiseen ja tiivistämiseen liittyviä käytännön ohjeita. Ohjeet löytyvät myös sivun lopusta.lue lisää betonin valamisesta

 

betonin tiivistäminen

Kun betonimassa siirretään muottiin, siinä on runsaasti ilmaa ja huokosia sekä sementtiliiman peittämiä karkeita kiviainesrakeita, minkä vuoksi massaa on tiivistettävä. Tuoreen betonimassan tiivistämiseen käytetään yleensä tärytystä, jolla betonimassa saadaan juoksevaan muotoon ja betonimassasta alkaa poistua ilmaa. Tiivistämisessä tulee noudattaa valukohtaisessa betonointisuunnitelmassa annettua tiivistystehoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lue lisää betonin tiivistämisestä

 

seinärakenteiden valu ja tiivistys

Seinärakenteet ovat yleensä melko korkeita ja ahtaita. Jos ne ovat vielä tiheästi raudoitettuja, niiden betonointi vaatii erityistä huolellisuutta. Valun nousunopeudessa ja tiivistystehossa noudatetaan valukohtaista betonointisuunnitelmaa. 

Betonimassa otetaan muottiin yleensä 250....300 mm:n kerroksina. Valettavan betonikerroksen sallittu paksuus riippuu betonimassan ominaisuuksista ja olosuhteista. Betonin erottumisen välttämiseksi  betonimassa  vapaa pudotuskorkeus saa olla on korkeintaan 1,0…1,5 metriä ja valussa tulee välttää massan iskeytyminen muotin seinämiin ja raudoitukseen.

Valussa tulee edetä koko ajan samaan suuntaan, jotta rakenteesta tulee tasalaatuista, eikä kivipesiä ja huokosia pääse syntymään.

Betonimassa tiivistetään yleensä sauvatäryttimellä. Sauvan on tunkeuduttava tärytettävän massakerroksen läpi alla olevaan kerrokseen vähintään 100…200 mm, jotta kerrosten rajakohtiin ei jää saumoja. Tärytys tulee tehtävä järjestelmällisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaakavalulue lisää seinärakenteiden valusta

Ohjeita betonityöntekijöille betonin paikkallavaluun (pdf)