BETONIRAKENTEIDEN TOLERANSSIT,  OPASTAVIA TIETOJA

Toleranssikäsitteistö

Toleranssi on mitan sallittu vaihtelu. Toleranssin lukuarvo ilmoitetaan käyttäen tarkempia käsitteitä toleranssiväli ja toleranssileveys. 

Toleranssiväli ilmoitetaan joko rajamittojen avulla tai perusmitan ja sallittujen poikkeamien avulla.

Toleranssileveys on rajamittojen erotuksen itseisarvo. 

Rajamitoilla, ylä- ja alarajamitalla, tarkoitetaan ääriarvoja, joiden välissä mittaamalla saadun tosimitan tulee olla. Perusmitta on suunnitelmaan merkitty mitta. Poikkeama tarkoittaa mitan ja vastaavan perusmitan välistä erotusta. 

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy