Taivutusmitoitus

Perusoletukset

Tässä esitetään taivutusrasitetun teräsbetonipalkin laskentamallin perusoletukset. Kaikkia rajatiloja kattavat seuraavat oletukset:

-      palkki noudattaa Euler-Bernoullin palkkiteoriaa ja
-      palkki toteuttaa tasapainoehdot.

Murtorajatilassa tehdään lisäksi seuraavat oletukset:
  • betonin vetojännityksiä ei oteta huomioon,
  • puristusrasitetun betonin jännitys-venymä riippuvuus 
  • puristusvyöhykkeen jännitysjakautuma korvataan suorakaiteen muotoisella jakautumalla, jonka korkeus on λX ja betonin murtolujuus ηfcd 
  • (alla oleva kuva: Taivutusrasitetun TB-palkin venymä ja jännitysjakautumat)
  • poikkileikkaus murtuu, kun betonin reunapuristuma saavuttaa arvon εcu tai poikkileikkauksen pintakeskiön puristuma arvon εc  ja
  • raudoitus myötää eli jännitys on myötöjännityksen mitoitusarvon suuruinen σs = fyd

Käyttörajatilaa koskevat oletukset käsitellään omassa osiossaan. 

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy