Alkali-kiviainesreaktiivisuuden arviointi petrografian perusteella

Alkali-kiviainesreaktioriskin arviointi edellyttää aina kiviaineksen petrografisen ohuthietutkimuksen. Alkali-kiviainesreaktion riskiä ei voi arvioida silmämääräisellä kiviaineksen tutkimuksella. Silmämääräisellä tutkimuksella voidaan kuitenkin tunnistaa jotkut reaktiiviset kivilajit ja kallioperän rakenteet, kuten hierto- ja ruhjevyöhykkeet.

Ohuthietutkimustenkaan perusteella kiviainesta ei voi suoraan luokitella alkalireaktiiviseksi, koska reaktion syntyyn liittyy useita ehtoja, kuten veden läsnäolo betonissa, jokaiselle kiviainekselle tietty alkalitaso, jossa reaktio lähtee käyntiin, ja ulkoiset olosuhteet. Näistä seikoista johtuen jos tietyt myöhemmin tässä luvussa esitettävät ehdot täyttyvät, kiviaines voidaan luokitella potentiaalisesti reaktiiviseksi.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy