Kiviaines

Termillä kiviaines tarkoitetaan yleisesti rakentamisessa käytettävää rakeista materiaalia, kuten hiekkaa, soraa ja  kalliomursketta. Koska kiviaineksen tilavuusosuus betonissa on 65...80 %, kiviainesten ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus betonin ominaisuuksiin. Koska kiviainesta tarvitaan betonin valmistukseen paljon, sitä tulee olla riittävästi ja helposti saatavilla eivätkä sen kustannukset saa olla korkeat. Betonin kiviaineksista käytetään usein myös nimitystä betonin runkoaine.

Betonia voidaan pitää kahdesta faasista muodostuneena yhdistelmämateriaalina, jossa jatkuvana faasina toimiva sementtiliima ympäröis partikkeligaasina olevat yksittäiset kiviainesrakeet. Betoniin kiviaines vaikuttaa sekä omilla että sementtiliimaan rajoittuvan faasivyöhykkeen ominaisuuksilla. Sekä taloudellisesti että ilmanstonkin kannalta on edullista valmistaa betoni suuresta kivianesmäärästä ja pienestä sementtimäärästä. Tätäkin tärkeämpiä ovat kiviaineksen monet hyvät ominaisuudet kuten kestävyys ja säilyvyys sementtiliimaan verrattuna. Betonin kiviaineksena voidaan käyttää luonnon kiviaineksia, jotka voivat olla tavanomaisia raskaita malmipitoisia tai kevyitä vulkaanisia kiviaineksia. Suomessa käytetään yleisimmin graniittipohjaista luonnonkiviainesta. Luonnonkiviainekset voivat olla
kivennäismaalajeista lajittelemalla saatuja tai kalliosta tai kivennäismaalajeista murskattuja tuotteita.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy