Betonin puristuslujuus betoniperheittäin

Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta valvotaan ja arvioidaan tuotannon yhteydessä tehtävillä puristuslujuuskokeilla. Rakenteen mitoista, valutavasta, tiivistyksestä, jälkihoidosta ja ympäristöolosuhteista johtuen rakenteissa olevan betonin lujuus voi todellisuudessa poiketa standardien mukaisten testien tuloksista.

Näytteenotto vaatimustenmukaistestejä varten suoritetaan sellaisessa paikassa, että betonin oleelliset ominaisuudet ja koostumus eivät merkittävästi muutu näytteenottopaikan ja betonin toimituspaikan välillä.

Betonin vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten betonin valmistaja muodostaa tuotannostaan betoniperheitä. Betoniperhe koostuu perheenjäsenistä eli eri betonikoostumuksista. Yhdeksi perheenjäseneksi katsotaan betonikoostumus, jonka ominaisuuksia, kuten tavoitelujuutta ja -notkeutta, pyritään pitämään mahdollisimman vakiona arvostelujakson ajan. Osa-aineiden ominaisuuksissa havaitut muutokset saattavat vaatia muutoksia betonin koostumukseen tavoitteen saavuttamiseksi. Betoniperheen muodostaminen tehdään tehdaskohtaisesti.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy