KIVIAINEKSEN VARASTOINTI

Kiviainesta valmistettaessa ja varastoitaessa on käytettävä sellaisia menetelmiä, ettei lajittumista tai kiviainesten likaantumista pääse tapahtumaan.

Kiviainekset eivät saa varastoitaessa sekoittua keskenään eivätkä alla olevaan maahan. Varastopaikkaa valittaessa on varmistauduttava siitä, että alue kantavuutensa ja tasaisuutensa puolesta täyttää varastoalueelle asetettavat vaatimukset. Varastokasan pohjaan suositetaan laitettavaksi kerros (n. 20 cm) varastoitavaa tuotetta hienompaa kiviainesta estämään pohjamaan sekoittuminen tuotteeseen kuormauksen yhteydessä. Lisäksi varastoalueen tulee olla niin laaja, että kaikki eri lajitteet voidaan sijoittaa selvästi toisistaan erillään oleviin kasoihin.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy