Luonnon monimuotoisuus sementtiteollisuudessa

Sementin valmistuksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tulevat pääosin luonnonvarojen käytöstä ja  tuotannon sekä kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.  Alan yritysten lupaprosessit ja -ehdot ovat erittäin tiukat, ne takaavat yritysten noudattavan EUn tavoitteita biodiversiteetin vähenemisen ja ilmastonmuutoksen osalta.

Yritykset ovat tehneet tämän lisäksi paljon vapaaehtoista työtä lajien köyhtymisen estämiseksi mm. louhosten maisemointeja nopeauttamalla ja maisemointien lajikirjoa parantamalla. 

Kalkkikivilouhoksia maisemoidaan myös luonto- ja elämyskeskuksiksi.  LafargeHolcim on luonut käytöstä poistuneelle sementtitehtaan kalkkikivilouhokselle elämyskeitaan, jossa linnuille, hyönteisille ja mehiläisille on rakennettu luontaisia elinympäristöjä ja ihmisille paikkoja tarkkailla luontoa.

Luonnon monimuotoisuudesta sementtiteollisuudessa lisätietoa löytyy  Cembureaun, LafargeHolcimin, CRH:n,  Cemexin, Schwenkin ja monien muiden sementinvalmistajien  sivuilta.


Kuva 1. La Canteran kalkkikivilouhoksen maisemointi erilaisia lintulajeja palvelevaksi keitaaksi. Toledo, Espanja.


Kuva 2. La Canteran kalkkivilouhoksen maisemoinnissa on huomioitu myös lintubongaus. Toledo, Espanja.