Rakennebetonit

Rakennebetoneiksi kutsutaan joukkoa betoneita, joita tyypillisesti käyteään yleisimmissä betonirakenteissa, kuten esimerkiksi perustuksissa, seinissä, holveissa, pilareissa ja palkeissa. Rakennebetonit ovat lähtökohtaisesti yleiskäyttöisiä perusbetoneita. Eri betoninvalmistajilla on kuitenkin tarjolla erilaisia variaatioita rakennebetoneista esimerkiksi lujuudenkehityksen nopeuden suhteen. 
 
Rakennebetoneita valmistetaan notkeusluokissa S1-S4. Rakennebetoneita on yleensä saatavana tyypillisissä valmisbetonin lujuusluokissa eli C20/25 - C40/50 (jopa C50/60) ja yleensä kaikissa eri maksimiraekokoluokissa #8mm:stä  #32mm:iin.
 
Esimerkkejä erilaisista rakennebetoneista:
Normaalisti kovettuva rakennebetoni on usein edullinen perusbetonilaatu. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kuivien sisätilojen betonirakenteisiin ja muut betonirakenteisiin, joille ei ole asetettu mitään erikoisvaatimuksia esimerksiksi sään-, kulutus- tai kemiallisen kestävyyden suhteen. Normaalisti kovettuvien betonilaatujen lujuuden arvosteluikä on 28 vuorokautta.
 
Nopeasti kovettuvalla rakennebetonilla on nopea varhaislujuudenkehitys. Tyypillisesti haluttu lujuus saavutetaan jo 7 vuorokaudessa. Työmaalla on kuitenkin syytä huomioida olosuhteiden ja jälkihoidon vaikutus lujuudenkehitykseen.

Käyttökohteita ovat samanlaiset rakenteet kuin normaalisti kovettuvalla rakennebetonillakin. Lisäksi erityisesti rakenteet, joilta vaaditaan normaalisti kovettuvaa betonilaatua nopeampaa sitoutumista tai varhaislujuuden kehittymistä, kuten talvikauden valut, muottikierron tai jälkijännityksen nopeuttaminen tai työmaan lämmitys- ja suojausmenetelmien keventäminen.

Hitaasti kovettuvalla rakennebetonilla on pidempi työstöaika, hidas lujuudenkehitys ja edellisiä betonilaatuja huomattavasti alhaisempi lämmöntuotto. Betonissa käytetään yleensä hidastavaa lisäaineitta. Laadunarvosteluikä tapahtuu vasta 91 vrk:n iässä. Hitaasti kovettuvia rakennebetoneita käytetään mm. massiivisissa rakenteissa ja työsaumoissa. Hitaasti kovettuvia betoneita käytettäessä suojaukseen ja jälkihoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä pinnan kuivuminen ja toisaalta myös hidastimen haihtuminen tulee ehdottomasti estää muun muassa halkeilun välttämiseksi. 

 

Palaa betonityyppien pääsivulle
​​​​​​​​​​​​​