YLEISTÄ KIVIAINEKSEN LAATUVAATIMUKSISTA

Kiviaineksen laatuvaatimusten asettamisen peruslähtökohta on, että kiviaines soveltuu betonin kiviainekseksi eikä se sisällä haitallisia määriä aineita, jotka huonontavat tuoreen tai kovettuneen betonin tai raudoituksen ominaisuuksia. Kiviaineksen soveltuvuus betonin kiviainekseksi osoitetaan tyyppitestauksella, joka sisältää kaikki tuotteen soveltuvuuden kannalta tärkeät ominaisuudet (taulukko 1). Tulosten perusteella voidaan laatia dokumentti, jossa soveltuvuus todetaan.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy