Betonin ominaisuudet

Kovettuneen betonin tärkeimmät ominaisuudet ovat lujuus ja säilyvyys erilaisia rasituksia vastaan. Ulko-olosuhteistamme johtuen rakenteiden säilyvyyden kannalta merkittävimmät ominaisuudet ovat betonin pakkasenkestävyys ja pakkas-suolarasituksen kestävyys. Rakenteiden toiminnan kannalta huomioon otettavia ominaisuuksia ovat myös betonin muodonmuutokset kuten kutistuminen ja viruma sekä betonin halkeiluherkkyys ja tiiviys.

Kaikilla betonin ominaisuuksiin liittyvillä valinnoilla ja toimenpiteillä on suuri merkitys lopullisen betonirakenteen ominaisuuksiin. Suhteituksella tarkoitetaan betonin osa-aineiden yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat vaaditut ominaisuudet.  Betonin suhteituksesta saadaan tarvittavat osa-ainesten määrät (kg/betoni-m3).

Erityisesti tuoreen betonin, sitoutumisvaiheessa olevan betonin ja kovettuvan betonin ominaisuudet sekä käyttäytyminen eri tilanteissa tulee tuntea, jotta haluttu lopputulos on mahdollista saavuttaa. Suunnitteluratkaisulla sekä työmenetelmien ja betonin valinnalla on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Lisäksi lopputulokseen vaikuttavat merkittävästi toteutusvaiheen toimenpiteet ja tällöin erityisesti toimenpiteet ensimmäisen vuorokauden aikana betonimassan valmistuksesta.

Lähtökohtana on, että rakennesuunnittelija määrittelee rakennesuunnitelmissa ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta rakenteessa vaaditaan. Tuoreelta betonimassalta vaadittavat ominaisuudet määritellään yleensä työmaalla. Työmaan betonin valinta ei saa olla ristiriidassa suunnitelmissa esitettyjen vaatimusten kanssa.