Betonin ominaisuudet 

Kovettuneen betonin tärkeimmät ominaisuudet ovat lujuus ja säilyvyys erilaisia rasituksia vastaan. Ulko-olosuhteistamme johtuen rakenteiden säilyvyyden kannalta merkittävimmät ominaisuudet ovat betonin pakkasenkestävyys ja pakkas-suolarasituksen kestävyys. Rakenteiden toiminnan kannalta huomioon otettavia ominaisuuksia ovat myös betonin muodonmuutokset kuten kutistuminen ja viruma sekä betonin halkeiluherkkyys ja tiiviys.