Betonityössä vaaditut pätevyydet

Betonitöitä johtavalla henkilöllä tulee olla rakenteiden ja toteutuksen vaativuutta vastaava betonityönjohtajan pätevyys. Pätevyyttä voi hakea tavanomaisessa, vaativassa tai poikkeuksellisen vaativassa luokassa. Pätevyyden myöntämisperusteena on rakennusalan teknillinen koulutus ja riittävä käytännön työkokemus. Betonityönjohtaja vastaa rakenteiden valmistuksesta. Oleellisten työvaiheiden aikana betonityönjohtajan on joko itse oltava paikalla tai muilla keinoilla varmistettava, että työ toteutetaan ammattitaitoisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Betonityönjohtaja tarkistaa jokaisen työvaiheen, laatii työmaan laatusuunnitelman mukaiset tarkastusasiakirjat ja varmistaa ne allekirjoituksellaan.

Valmisbetonin valmistuksesta ja laadunvalvonnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla valmisbetonityöjohtajan pätevyys. Lisäksi valmisbetonilaitoksissa tulee betonin valmistuksen aikana olla betoniteknologiaan riittävästi perehtynyt prosessinohjaaja ja betonilaborantti valmistuspaikalla suoritettavia laadunvarmistuskokeita varten. Betonielementtien valmistuksesta laatuvaatimuksineen sekä tehtaalla elementtien valmistukseen käytettävän betonin valmistuksesta ja betonille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta vastaa puolestaan elementtitehtaan betonityönjohtaja.

Rakennuspaikalla betonimassalle tai valmiille rakenteelle tehtävien laadunvarmistuskokeiden tekijän tulee olla näytteenottoon ja tarvittaviin kokeisiin nähden riittävän pätevä henkilö. Tämä koskee myös betoniauton kuljettajaa, jos hän tekee esimerkiksi ilmapitoisuuden tai muun ominaisuuden määrityksiä tai jos betoniin sekoitetaan lisä- aineita työmaalla. Betonipumpun käyttäjällä tulee olla riittävät betonin ominaisuuksia ja kaluston käsittelyä koskevat tiedot.

Betonityönjohtajan, valmisbetonityönjohtajan ja elementtitehtaan betonityönjohtajan sekä betonilaborantin pätevyyttä voi hakea FISE Oy:stä seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. FISE Oy toteaa myös muita betonirakentamisen erikoisosaamista vaativien betonityönjohtajien pätevyyksiä. Tällaisia ovat muun muassa:

  • betonijulkisivutyönjohtaja
  • betonielementtien asennustyönjohtaja
  • betonilattiatyönjohtaja
  • betonirakenteiden korjaustyönjohtaja.

Tiedot pätevyysvaatimuksista sekä päteviksi todetuista henkilöistä on sivulla www.fise.fi.


Lue lisää Betoniyhdistyksen järjestämistä pätevyyskoulutuksista.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy