Pilarien valu

Pilareissa suunnittelulujuus on yleensä korkeampi kuin kantavissa rakenteissa keskimäärin ja pilareissa myös korkealujuusbetonin käyttö on yleistä. Betonimassan kiviaineen suurin raekoko voi yleensä olla 32 mm. Tiheästi raudoitetuissa, paljon varauksia sisäl­tävissä pilareis­sa tai puhdasvalupinnoissa on perusteltua käyttää 16 mm:n maksimiraeko­koa, notkeusluokan S4 (painuma 160…210 mm) …S5 (painuma ³220 mm) massaa tai itsetiivistyvää betonia.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy