ILMAMÄÄRÄ

Tavanomaisen rakennebetonin ilmamäärä on yleensä 1…2 % massan tilavuudesta. Betonimassan lisähuokostuksella parannetaan kovettuneen betonin pakkasenkestävyyttä eli kovettuneen betonin kestävyyttä toistuvaa jäätymistä ja sulamista vastaan. Huokosia muodostavilla lisäaineilla betonin ilmamäärää nostetaan yleensä 4…8 tilavuus-%: iin. Ilmamäärän kasvattaminen seurauksena betonin kutistuminen jossain määrin kasvaa verrattuna vastaavaan betoniin, jota ei ole huokostettu, koska sementin ja veden määrää joudutaan huokostetussa betonissa kasvattamaan. Lue täältä lisää huokostimien toiminnasta.

Betonimassan ilmamäärä voidaan mitata standardin SFS-EN 12350-7 mukaisella manuaalisella painemenetelmällä tai AVA-ilmanlaatumittarilla tai betonisekoittimeen asennetulla jatkuvatoimisella mittauslaitteella. 


 

Painemenetelmässä (kuvat yllä) astia täytetään betonilla. Riippuen betonin ominaisuuksista, kuten esimerkiksi notkeudesta, astian täyttö tapahtuu yhdessä tai useammassa erässä ja betoni tärytetään siten, että tiivistysilmahuokoset poistuvat. Testattaessa IT-betonin ilmamäärää, astia täytetään yhdessä erässä, eikä tiivistämistä tehdä.

Astia tulisi täyttää siten, ettei siitä poistettaisi viimeisen kerroksen ja tärytyksen jälkeen betonia (eli vältetään astian ylitäyttö). Viimeisen täyttöerän jälkeen pinta tasataan ja puhdistetaan astian reunus tarkkaan sementtiliimasta, kivistä, hiekasta yms., jotta astian kansi asettuu varmasti tiiviisti astian reunaa vasten.

Kun astian kansi on kiinnitetty, täytetään kannen ja astian välitila vedellä kannen sivuilla olevista venttiileistä. Astian kannessa sijaitsevaan paineastiaan pumpataan painetta, kunnes astian mittausviisari on aloitusviivalla. Koe suoritetaan painamalla testinappulaa, joka vapauttaa paineen kannesta astiaan veden toimiessa väliaineena, joka jakaa paineen tasaisesti betoniin. Paine puristaa betonia ja betonin sisältämä ilma painuu kasaan ja puristuu ulos mittauspisteen kautta.

Mittari näyttää betonista poistuneen ilman määrän prosentteina. Oikealla olevassa kuvassa mittarin oikeassa alareunassa punainen viiva on testin aloituspiste ja betonin ilmamääräksi on saatu 2,7 %.