Betonirakenteiden valmistus ja  tuotanto

Ennen betonirakenteiden valmistusta, on rakennuskohteen betonityöt  suunniteltava tarkasti etukäteen. Kohteen laajuus, laatuvaatimukset sekä paikalliset olosuhteet vaikuttavat suunnittelun tarkkuuteen ja laajuuteen, joten suunnitelmien muoto ja eri yksityiskohdat voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon eri tapauksissa. 

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa ja kovettuneen betonin haluttujen ominai­suuksien saavuttamisessa. Oikeanlaatuisen ja asetetut vaatimukset täyttävän betonin valinta on ra­ken­nesuunnittelijan, työmaan ja betonin valmistajan yhteistyön tulos. Vaativissa kohteissa joudutaan rakenteen betonille asettamat vaatimukset sekä toisaalta betonoinnin ja betonin valmistuksen vaatimukset sovittamaan yhteen ja hakemaan kokonaisuuden kannalta optimaalinen lopputulos.

Betonirakentamisen työsuoritus eli tuotantotekniikka sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityön sekä jälkihoidon. Valmiin rakenteen tai rakenneosan eli lopputuotteen onnistuminen edellyttää pohjakseen suunnitelmien, laatutekniikan, työnsuunnittelun ja -suorituksen joustavaa niveltämistä toisiinsa ottaen huomioon sekä rakentamisen että käytön aikaiset olosuhteet.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy