YMPÄRISTÖLUVITUS

Betoniteollisuudessa tarvittavia ympäristöön liittyviä lupia voivat olla;

  • YVA menettely
  • Ympäristölupa
  • Rekisteröintimenettely
  • Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (nk. Meluilmoitus)
  • Maa-aineslupa
  • Vesilupa
  • Maisematyölupa
  • Luvistusta säätelee kansallinen ja EU:n lainsäädäntö.

Lakeihin ja asetuksiin liittyy myös osittaista tulkinnanvaraisuutta, joten vähänkään epäselvissä tapauksissa kannattaa luvanvaraisuus tarkistaa kunnan ympäristöviranomaiselta. Luvanvaraiselle uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan lupa. Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Lupien hakematta jättäminen tai niiden ehtojen rikkominen on rikos, josta pahimmillaan yritys voidaan asettaa kilpailukieltoon julkisissa hankinnoissa merkittävien sakkojen lisäksi.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy