RAUDOITTAMISEN PERUSTEET

 

Betoni ja betonirakenteen kantavuus

Betoni on tekokivi, joka valmistetaan kiviaineksesta, sementistä, vedestä sekä tarpeen mukaisista seos- ja lisäaineista. Betoni saavuttaa suunnitellun lujuutensa 20 asteen lämpötilassa 3 – 28 vrk:n kuluessa valusta. Lujuuden kehitys on riippuvainen lämpötilasta, sementtilaadusta ja muista reseptissä käytetyistä aineista. Viileässä ilmassa betonin lujuuden kehitys oleellisesti hidastuu ja loppulujuuden saavuttaminen vaatii erikoistoimenpiteitä , kuten reseptin säätöä, suojausta ja/tai lämmitystä.

Lujittunut betoni kestää erittäin hyvin puristusjännityksiä. Betonin vetolujuus on karkeasti ottaen noin 10% puristulujuudesta. Sen vuoksi kaikissa niissä rakenteiden osissa, joissa on merkittäviä vetojännityksiä (laatat ja palkit), betonirakenteeseen on asennettava vetovoimia vastaanottavaa raudoitusta.

Kuormitusten lisäksi rakenteeseen voi aiheutua vetojännityksiä betonin kutistumasta ja rakenteen lämpötilaeroista sekä mm. mahdollisen palokuormituksen aiheuttamista voimakkaista lämpötilaeroista. Tästä syystä raudoittamattomia betonirakenteita ovat lähinnä vain talonrakenteiden kohtuullisesti kuormitetut kantavat väliseinät, jotkut perustukset sekä massiiviset rakenteet, joiden rasituksena on lähes yksinomaan puristus. Näihinkin rakenteisiin asennetaan useimmiten rakenteen massaan nähden kevyt kutistumaraudoitus.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy