Kiviainesten tuotannon laadunvalvonta

TUOTANNON LAADUNVALVONTA JA LAADUNVARMISTUS

Kiviainestuotannon laadunvalvonta koostuu tyyppitestauksesta ja tuotannon aikaisesta laadunvalvonnasta. Tyyppitestauksen tarkoituksena on selvittää kiviainestuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen eli varmistaa kiviaineksen kyky täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät vaatimukset. Luonnonkiviaineksen tyyppitestauksen testit on esitetty taulukossa 1. Tyyppitestauksen laajuus valitaan taulukossa olevista kiviainesominaisuuksista käyttötarkoituksen edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Tyyppitestauksen tulee kattaa myös kiviaineksen radioaktiivisuuden sekä mahdollisten muiden haitallisten aineiden selvittäminen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy