Maankäyttö- ja rakennuslaki

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/133) kohdassa rakentamiselle asetettavat vaatimukset (117 § - 117 b §) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat asetuksena annettavat rakentamisen säännökset sekä niitä täydentävät ministeriön ohjeet on koottu ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen olennaiset tekniset vaatimukset. Nämä olennaiset tekniset  vaatimukset koskevat:

  • rakenteiden lujuutta ja vakautta
  • paloturvallisuutta
  • terveellisyyttä
  • käyttöturvallisuutta
  • esteettömyyttä 
  • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita
  • sekä energiatehokkuutta

 

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy