Betonin perusyhtälö

Betonin osa-aineiden määrän laskeminen perustuu betonin perusyhtälöön. Tällöin lähtökohtana todetaan, että osa-aineiden ja ilmamäärän summa on valetun ja tiivistetyn betonin tilavuus. Betonin perusyhtälön alkumuoto on:

Vk + Vs + Vv + Vi = Vb

missä
Vk on kiviaineksen kiintotilavuus
Vs on sementin kiintotilavuus
Vv on vesimäärä
Vi on ilmamäärä
Vb on betonin tilavuus.

Tarkastelemalla  tilavuutta tiheyden mukaan (V = m/ρ) sekä merkitsemällä massan (m) sijasta paino-osia betonitekniikkaan paremmin soveltuvana kirjaimella Q,  betonin perusyhtälöksi saadaan:

 

missä      

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy