KORJAUSTyöselostuksen laatiminen

Korjaustyöselostuksen tarkoituksena on toimia urakassa tehtävien korjaustoimenpiteiden mahdollisimman tarkkana ja yksiselitteisenä kuvauksena. Korjaustyöselostuksessa esitetään korjaushankkeen kuvaus, korjaustyön yleiset ohjeet, yksityiskohtaiset korjausmenetelmäkohtaiset ohjeet ja korjaustuotteet sekä laadunvarmistustoimenpiteet. Korjaustyöselostus kuuluu korjaussuunnittelun asiakirjakokonaisuuteen yhdessä tarvittavien rakennepiirustusten, luetteloiden ja laskelmien kanssa.

Korjaustyöselostus tulee lähtökohtaisesti laatia jokaiseen korjaushankkeeseen. Korjaustyöselostusta laadittaessa on pyrittävä sovittamaan selostuksen sisältö yhteen muun asiakirjakokonaisuuden kanssa niin, etteivät ne sisällä keskenään ristiriitaista, turhaa tai päällekkäistä tietoa.

Korjaustyöselostus on asiakirja, jonka perusteella tehdään urakkalaskentaa. Yleensä korjaustyöselostus on pätevyysjärjestykseltään muita asiakirjakokonaisuuden suunnitelmia määräävämpi. Näin ollen korjauksen toteutunut laatu sekä hankkeen korjauskustannukset ja mahdolliset erillisveloitettavat lisäkustannukset määritellään suurelta osin korjaustyöselostuksen perusteella.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy