BETONIN KARBONATISOITUMINEN

Betonin emäksisyyden eli pH:n lasku johtuu betonin karbonatisoitumisesta. Karbonatisoitumisella tarkoitetaan ilman hiilidioksidin CO2 reagointia betonin kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia CaCO3. Karbonatisoitumisreaktio voidaan esittää yksinkertaistettuna kaavalla.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy