Massiivisten rakenteiden suunnittelussa huomioitavia asioita

Massiivisen rakenteen määritelmä, käsitteitä ja sallitut lämpötilaraja-arvot

Betonirakenne määritetään massiiviseksi rakenteeksi  silloin, kun se on mitoiltaan niin suuri, että muodostuvan hydrataatiolämmön vuoksi on syytä ryhtyä lämpötilaa rajoittaviin erityistoimenpiteisiin, jotta voidaan välttää liian korkeasta lämpötilasta johtuvat vauriot ja ongelmat. Karkea nyrkkisääntö on, että tällöin rakenteen pienin mitta on yksi metri. On kuitenkin tilanteita, joissa poikkileikkaukseltaan vain esim. 800 mm pilari tai vain puoli metriä paksu laatta "käyttäytyy" termisesti massiivisen rakenteen tavoin. 

Pelkkä rakenteen paksuus ei yksinään vaikuta betonin lämmöntuottoon. Betonin koostumukseen ja lämmöntuotto-ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy