Tuotehyväksyntä

Rakennustuoteasetus

Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen säädös on on EU:n rakennustuoteasetus Construction Product Regulation CPR (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 305/2011). Rakennustuoteasetuksessa säädetään millä edellytyksillä rakennustuotteet voidaan ja täytyy CE-merkitä, sekä kuinka CE-merkityn rakennustuotteen ominaisuudet ilmoitetaan. CE-merkintäjärjestelmän tavoitteena on luoda yhtenäiset rakennustuotteiden sisämarkkinat EU:ssa.

Rakennustuotteita koskevat CE-merkintävaatimukset on esitetty yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa tuotestandardeissa (harmonised product standard hEN). Tällainen yhdenmukaistettu standardi on esimerkiksi SFS-EN 14992 Betonivalmisosat. Seinäelementit. Kokonaisuudessaan betonituotteita koskevia yhdenmukaistettuja tuotestandardeja on yhteensä useita kymmeniä. Tuotestandardien lisäksi betonielementeille on julkaistu standardi SFS-EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt, jossa esitetään kaikentyyppisiä betonielementtejä koskeva yleiset vaatimukset.

Mikäli valmistajan rakennustuotteelle on julkaistu yhdenmukaistettu tuotestandardi, CE-merkintä on tuotteelle pakollinen. Valmistaja kiinnittää tuotteeseensa CE-merkinnän ja ilmoittaa tuotteen saavuttamat suoritustasot ja luokat suoritustasoilmoituksessa (Declaration of Performance DoP) siten kuin kyseinen tuotestandardi edellyttää. Kuvassa 1 on esimerkki CE-merkinnästä.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy