TOLERANSSIT

Rakentamisen laadun varmistamiseksi ja rakenteiden turvallisuuden takia on rakenteille asetettava sallitut toleranssit eli mitan tai sijainnin sallittu vaihtelu. Toleranssi voi liittyä rakenteen kantavuuteen, rakenneosien yhteensopivuuteen tai rakenteen ulkonäköön. Kantavuuteen liittyviä toleransseja kutsutaan rakenteellisiksi toleransseiksi ja niillä huomioidaan suunnittelussa oletuksena olevat rakenteiden kestävyyteen liittyvät mittapoikkeamat. Näitä ovat esimerkiksi pilari tai seinän kaltevuus pystysuorasta. Suunnittelustandardien kuten SFS-EN 1992-1-1 varmuustason täyttyminen perustuu olettamukseen että standardissa SFS-EN 13690 Betonirakenteiden toteutus ja sen kansallisessa sovellustandadissa SFS 5975 esitetytyt toleranssiluokan 1 arvot täyttyvät. 

Rakennesuunnittelijan tehtävä on valita rakentamistoleranssi kohteen ja rakenneosan vaativuuden mukaan. Tavallisesti tämä tehdään valmitsemalla rakenteelle toleranssiluokka.  Betonirakentamisessa käytetään joko toleranssiluokkaa 1 tai 2., joista toleranssiluokka 2 on vaativampi. Toleranssiluokista ja niihin liittyvistä eri rakennusosien toleransseista löytyy lisätietoa täältä. Rakennesuunnittelija voi myös tapauskohtaisesti edellyttää tiukempia toleransseja.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy