muotti- ja tukirakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Muotti- ja tukirakenteiden suunnittelussa laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma muottien ja niiden tukirakenteiden käytöstä ja optimoidaan muottikalustomäärät.

Muottien ja tukirakenteiden mitoitus on puu- tai teräsrakenteiden mitoitusta, joka tehdään voimassa olevien suunnitteluohjeiden ja standardien  mukaan. Suuret muottiyk­siköt mitoittaa yleensä muotin valmistaja/vuokraaja ja tukirakenteet rakenteen suunnittelija, mutta pienten yksiköi­den järjestelmissä vastuu muottien kantavuudesta, vakavuudesta ja jäykkyy­destä jää useimmiten työmaan johdolle.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy