Talvibetonointisuunnitelmat

Betonoinnin suunnitelmat

Viranomaisohjeet edellyttävät, että betonitöitä varten tehdään betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan ennen kutakin betonointia tarvittavilta osin.  Betonointisuunnitelma tehdään ennen betonitöiden aloittamista. Työohjeistus tarkentaa betonointisuunnitelmaa. Suunnitelmien toteutumista seurataan betonoinnin yhteydessä pidettävällä betonointipöytäkirjalla, johon merkitään tehdyt toimenpiteet ja poikkeamat suunnitelmista.

Jos osa betonoinnista joudutaan suorittamaan kylmän sään vallitessa, on tehtävä talvibetonointisuunnitelma. Tämä suunnitelma on laadittava hyvissä ajoin, jotta tarpeelliset laite- ja materiaalihankinnat voidaan suorittaa ennen sään kylmenemistä.

Suojattua sisältöä

Tämä sisältö on tarkoitettu vain jäsenille. Mikäli olet jo jäsen, kirjauduthan sisään.

Rekisteröidy