adiabaattinen lämpötilan nousu

eng. adiabatic temperature rise

Tilanne, jossa rakenteesta ei poistu lämpöä ollenkaan, kutsutaan adiabaattiseksi lämpötilan nousuksi.