Akkreditointi

eng. accreditation

Akkreditoinnissa ulkopuolinen virallisen taho tarkastaa toiminnan ja antaa siitä muodollisen virallisen tunnustuksen (akkreditoinnin) esim. laboratoriolle. Akkreditointi on osoitus siitä, että laboratorio käyttää riittävää laadunhallintajärjestelmää ja voi suorittaa akkreditoinnin laajuuteen kuuluvia tehtäviä asianmukaisella tavalla.