Alkali- kiviainesreaktio

eng. alkali-aggregate reaction

Betonia rapauttava ilmiö, jossa betonikiviaineksen tietyt mineralit reagoivat kemiallisest betonin huokosvedessä olevien alkalien (K+ ja Na+) sekä hydroksyyli-ionien (OH-) kanssa.  Reaktion seurauksena syntyy geeliä, joka imee itseensä vettä ja paisuu rikkoen betonia.Tapahtuakseen reaktio tarvitsee vettä, reaktiivista kivianesta sekä suhteellisen korkeaa alkalisuutta. Jos yksikin näistä puuttuu, reaktiota ei tapahdu.  Tyypillisiä alkali-kivianesreaktion ilmenemispaikkoja ovat mm. uimahallit sekä sillat. Aihetta on käsitelty tarkemmin betonin säilyvyyden yhteydessä. 

 
Kuva: Risto Mannonen