Alkutesti

eng. initial test

Testaus  tai testaukset, jotka suoritetaan ennen valmistuksen aloittamista ja joilla selvitetään uuden betonin tai betoniperheen koostumus, jotta betonimassa ja kovettunut betoni täyttävät niille asetetut vaatimukset.