Allassäiliö

eng. non-agitating equipment

Laite, jota käytetään betonin kuljetukseen ilman määritelmän mukaista sekoittamista, esimerkiksi dumpperi tai kuljetusjassikka.