Aluminaattisementti

eng. calcium aluminate cements

Aluminaattisementti on kalkkikivestä ja bauksiitista valmistettu, pääosin kalsiumaluminaatteja sisältävä sementti, jota ei saa käyttää kantavien rakenteiden valmistukseen. Tämä johtuu siitä, että kyseisen sementin, jossa ei ole portlandklinkkeriä, reaktiotuotteet eivät ole aikaa myöten pysyviä, vaan muuttuvat kosteissa olosuhteissa muiksi heikommiksi yhdisteiksi. Aluminaattisementistä valmistetut betonit kestävät hyvin korkeita lämpötiloja (1500...1600 °C), joten niitä käytetään muun muassa tulenkestävien laastien valmistukseen.