Ankkurijänne(menetelmä)

eng. post-tensioned tendons

Betonirakenne voidaan jännittää periaatteessa kolmella eri menetelmällä, joita ovat tartuntajännemenetelmä sekä ankkurijännemenetelmä, jossa jänteet joko injektoidaan tai jätetään tartunnattomiksi. Ankkurijännemenetelmässä rakenteeseen asennetaan raudoituksen yhteydessä jänteitä varten kanavat suojaputkien avulla tai muulla tavoin. Kun betoni on kovettunut riittävästi, kanaviin pujotetut jänteet jännitetään, ankkuroidaan kiilaamalla ja suojataan injektoimalla. Jännevoima siirtyy betoniin jänteiden päissä olevien ankkurikappaleiden välityksellä.