Annos

eng. batch

Se määrä betonimassaa, joka sekoitetaan betonisekoittimessa yhdellä kertaa tai määrä, joka puretaan yhden minuutin aikana jatkuvatoimisesta sekoittimesta.