Arviointijakso

eng. Reference study period

Ajanjakso, jolle elinkaarilaskenta tehdään. Kohteen käyttöikä voi olla pidempi, kuin elinkaariarvioinnin ajanjakso.