Arvosteluerä
eng. assessment lot
 
Betonin vaatimustenmukaisuuden arvostelussa käytetty betonierä.