Asennussuunnitelma

eng. element installation plan

Suunnitelma, jossa asiakirjat kattavat kaikki piirustukset, tekniset tiedot ja betonielementtien turvalliseen asentamiseen tarvittavat vaatimukset.