Asennustyösuunnitelma

eng. erection plan for precast structures

Elementtien asennustyöstä laadittava kirjallinen asennussuunnitelma, jonka tulee olla työmaalla. Suunnitelman allekirjoittavat  päärakennesuunnittelija, asennustyönjohtaja ja päätoteuttajan vastaava työjohtaja sekä tarvittaessa elementtitoimituksen vastuuhenkilö ja elementtisuunnittelija.